Zorg


Een goed functionerend zorgsysteem is een cruciale factor in het maatschappelijk vertrouwen van burgers.


Bij de zorg zou je zeggen dat de maatschappelijke waarde op voorhand vaststaat. Toch zien we ook hier dat niet altijd geleverd wordt wat een cliënt nodig heeft.

Dat komt bijvoorbeeld door:

  • De bezuinigingen op de zorg, waardoor professionals niet de kwaliteit kunnen leveren die ze nodig achten. Ook zien we bijvoorbeeld dat ziekenhuizen geconfronteerd worden met 'zorgplafonds', waardoor in de laatste maanden van een jaar patiënten niet de nodige behandeling kunnen krijgen.
  • De overmaat aan tijd die aan verantwoording besteed moet worden. Uiteraard is verantwoording van belang, maar nu gaat het ten koste van de kwaliteit van de zorg.
  • De zorg -vooral bij complexe aandoeningen of problematiek-  zeer gefragmenteerd wordt aangeboden, waardoor geen samenhang ontstaat en overigens de kosten hoger zijn dan nodig.


Vanuit zorginstellingen wordt daarom nu gewerkt aan 'Waardegedreven Zorg'. Daarin wordt multidisciplinair samengewerkt. 

FWG stelt: "Zorg is effectiever als deze aansluit bij de specifieke situatie, behoeften en waarden van een individu. Dit vraagt om samenhangende, domeinoverstijgende zorg en financieringsvormen die hierop aansluiten".

Het model van 'Triple Aim' sluit daarbij aan (zie onder). We zien enkele van de bij 'De Route' genoemde elementen hierin terug.

Het is dan functioneel om een integraal zorgplan te maken voor een regio, zie bijvoorbeeld 'Zorgeloos'.

Inmiddels wordt vanuit meerdere actoren gewerkt aan een andere organisatie van de zorg, zoals bijvoorbeeld het bovengenoemde ZorgeloosAnders werken in de zorgDe Juiste Zorg op de Juiste Plek en Andersorganiserenvandezorg.


Opbrengst


  • Een relevante maatschappelijke bijdrage, rol en positie voor uw instelling
  • Een positieve beleving bij cliënten en huidige werknemers, meer belangstelling van toekomstige cliënten en werknemers.
  • Een samenwerking die waarde genereert, met diverse stakeholders in uw regio.