Onze bijdrage 


Bent u geïnteresseerd? We komen graag langs om kennis te maken en van gedachten te wisselen.


Wilt u aan de slag met maatschappelijke waarde, dan kunnen we u daarbij desgewenst ondersteunen. We faciliteren vanuit ons netwerk de stappen, die een zichtbaar resultaat leveren voor de impact die uw bedrijf of instelling wil realiseren.


Inspiratie en visie


 • Oriëntatie op en inspiratie voor de mogelijke bijdrage aan Maatschappelijke Waarde voor uw bedrijf of instelling.
  In gesprek of met een inspiratiesessie 'Gerichtheid op Maatschappelijke waarde', met het Museon.
 • Richting, missie en visie
  In dialoog met uw medewerkers en uw klanten/cliënten/burgers/studenten gaan we na welke impact uw bedrijf of instelling wil en kan realiseren.


Aanzet tot actie


 • Oriëntatie op Vitale Coalities
  Nagaan wie relevante partners kunnen zijn.
  Het inrichten van interactie en samenwerking.

 • Het bedrijfsmatig perspectief
  We gaan met u na welke impact / waarde u gaat realiseren, wat de inbreng van de partners is en hoe het businessmodel (Purpose case) er dan uit ziet.

 • Creatie van 'het verhaal'
  Een passende en aantrekkelijke interne en externe communicatie realiseren.

 • Nagaan wat er intern nodig is om dat te realiseren
  Nagaan of aanpassingen in de organisatiestructuur bijdragen aan het effectief realiseren van de missie.
  Het opstellen van een Business-model vanuit de visie.
  Herontwerp van specifieke processen.
  Het ontwikkelen van de vereiste collectieve en connectieve competenties bij de medewerkers.Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie!
Een interactieve lezing over Maatschappelijke Waarde voor uw bedrijf,
instelling, team of club?

Neem contact op

Wilt u inspiratie opdoen voor deze route: het Museon biedt een

interessante tentoonstelling over de SDG's. Rondleidingenzijn

mogelijk, waarbij ook een presentatie en dialoog verzorgd kan worden.