Burgers


Bijdragen als burger

Zoals Herman Tjeenk Willink terecht aangeeft, kunnen  we niet voor alles wat maatschappelijk niet goed gaat naar de overheden wijzen. Burgers, bedrijven en instellingen zullen samen met de overheden aan de slag moeten in 'vitale coalities'. Overheden kunnen daarin een initiërende, stimulerende en faciliterende rol spelen. Bijvoorbeeld zien we al samenwerkingen tussen gemeenten, onderwijs en bedrijven rond de 'Sustainable Development Goals'. Zie ook het 'Right to Challenge', dat burgers in staat stelt taken van de lokale overheid over te nemen.


Je kunt als burger uiteraard zelf een bijdrage leveren, bijvoorbeeld door een meer duurzame consumptie. Maar je kunt niet alles alleen doen. Een actuele ontwikkeling is daarom dat burgers zich verenigen in coöperaties. Die kunnen bijvoorbeeld gericht zijn op de energietransitie, zorg of natuur. Burgers nemen daarin zelf en gezamenlijk actie om een wezenlijke maatschappelijke bijdrage te leveren. Uiteraard is dan ook een samenwerking met een lokale overheid wenselijk, maar het initiatief ligt bij de burgers.

 • Gedrag, consumptie
  Je kunt proberen minder te vliegen/reizen, energie te besparen -mede door de woning en gedrag te verduurzamen- en over te gaan op meer duurzame energie, minder plastic (verpakking) aan te schaffen, meer biologisch geteelde producten, en ja, minder vlees...
  Tevens draagt het zeer bij als we besluiten geen producten meer te kopen van bedrijven die ernstig vervuilend zijn of anderszins een negatieve maatschappelijke bijdrage leveren. Zie ook: 'groene groei is illusie'
 • Burgerinitiatieven
  Kijk in jouw regio wat beter kan, en probeer met anderen (en steun van overheden) initiatieven te nemen voor verbetering. Participeer in de bevordering van inclusiviteit.      
 • Deelnemen aan coöperaties
  Coöperaties worden bestuurd door de deelnemers zelf. We zien inmiddels grote aantallen coöperaties, bijvoorbeeld energie-zorg-gebiedscoöperaties en broodfondsen.
 • Bedrijven en instellingen aanzetten tot actie
  Begin of draag bij aan de interne discussie over maatschappelijke waarde in het bedrijf of de instelling waar je werkt of bij betrokken bent. Je werkt zo'n 80.000 uur in je leven, wat kan en wil je in die tijd bijdragen?
 • De politiek aanzetten tot actie
  Zoals aangegeven lukt het de Nederlandse politiek te minimaal om stevige actie te nemen op de eerder benoemde kwetsbaarheden. Probeer daarom druk uit te oefenen, bijvoorbeeld via social media, je netwerk of direct. Zie enkele mogelijkheden voor de landelijke en lokale politiek.
 • Hierover communiceren en dialoog voeren met anderen
  Probeer anderen in je netwerk te interesseren voor deze vragen. Neem deel aan de talrijke lezingen en discussies die al door diverse platforms georganiseerd worden. 


Volgens onderzoek neemt inmiddels > 1 mln burgers hieraan deel (DRIFT).


Opbrengst


 • Een relevante maatschappelijke bijdrage, rol en positie voor u als burger
 • Een positieve beleving en waardering bij ook andere burgers
 • Een samenwerking die waarde genereert, met diverse andere burgers en coöperaties in uw regio.
Wil je inspiratie opdoen voor je bijdrage: het Museon biedt met 'One Planet' een interessante tentoonstelling over de SDG's, waarbij je gevraagd wordt wat je bijdrage kan zijn.