Anders.Academy


Vanuit Anders.Academy leveren wij onze bijdrage om wezenlijke veranderingen te (helpen) realiseren.

Dat kan bijvoorbeeld door dialoog, inspiratie en desgewenst ondersteuning bij concrete actie.

Ook bieden we professionalisering op voor deze bewegingen noodzakelijke kwaliteiten.

Verder kunnen we het proces met u inzetten en begeleiden, zie ONZE BIJDRAGE 

Zo dragen we bij aan maatschappelijke waarde.


 

Vanuit Anders.Academy

Leergang Maatschappelijke Waarde

Wilt u een ontwikkeling en professionalisering inzetten richting Maatschappelijke Waarde? Dan kunt u een start maken met onze Leergang Maatschappelijke Waarde. Die biedt een oriëntatie, geeft aandacht aan het leiderschap en aan de uitvoering en inrichting. Afhankelijk van de doelgroep ligt het accent meer op leiderschap of op de uitvoering.

Download de flyer
Leergang Maatschappelijke Waarde-AA.pdf (2.02MB)
Download de flyer
Leergang Maatschappelijke Waarde-AA.pdf (2.02MB)

Lezing Maatschappelijke Waarde

Een interactieve lezing over maatschappelijke waarde voor uw bedrijf, instelling, team of club? 

Neem contact op


Vanuit Partners

 

Purpose driven employer branding

Wilt u een helder verhaal creëren, dat naar binnen en buiten laat zien wat uw maatschappelijke bijdrage is? 
Zuiderblauw biedt daarvoor bijvoorbeeld een training Purpose driven employer branding  aan.

Zie de online-trainingen
Trainingen op locatie


Professioneel samenwerken 

Wilt u maatschappelijke waarde realiseren in een samenwerking tussen onderwijs en bedrijven/instellingen? Ondernemenderwijs kan u helpen met partnerkeuze en inrichting

Zodra u meerdere samenwerkingen hebt ingericht, is het van belang daar professioneel mee om te gaan. Vanuit de aanzienlijke ervaring van 
Ondernemenderwijs bieden we daarom trainingen op het gebied van 
Accountmanagement, Relatiemanagement, en Stakeholdermanagement.


Webinar regionale samenwerking

Ondernemenderwijs biedt in oktober een gratis webinar aan waarin we met de deelnemers nagaan welke waarde in regionale samenwerking tussen onderwijs en bedrijven/instellingen gerealiseerd kan worden en hoe je daarmee start.

Belangstelling?

Rijnlandse organisatie


Wilt u verkennen wat de meerwaarde is van een meer Rijnlandse organisatie? Daarover biedt De Limes een uitgebreid aanbod van sessies en leergangen aan.

Opleidingen