Anders.Academy


Vanuit Anders.Academy leveren wij onze bijdrage om wezenlijke veranderingen te (helpen) realiseren.

Dat kan bijvoorbeeld door dialoog, inspiratie en desgewenst ondersteuning bij concrete actie.

Ook bieden we professionalisering op voor deze bewegingen noodzakelijke kwaliteiten.

Verder kunnen we het proces met u inzetten en begeleiden, zie ONZE BIJDRAGE 

Zo dragen we bij aan maatschappelijke waarde.Leergangen

Wilt u een ontwikkeling en professionalisering inzetten richting Maatschappelijke Waarde? Dan kunt u een start maken met onze Leergang Maatschappelijke Waarde. Die biedt een oriëntatie, geeft aandacht aan het leiderschap en aan de uitvoering en inrichting. Afhankelijk van de doelgroep ligt het accent meer op leiderschap of op de uitvoering.
[download de flyer]

Wilt u een helder verhaal creëren, dat naar binnen en buiten laat zien wat uw maatschappelijke bijdrage is? Zuiderblauw biedt daarvoor bijvoorbeeld een training Employerbranding aan.
[zie de online of op locatie opleidingen van Zuiderblauw]

Wilt u maatschappelijke waarde realiseren in een samenwerking tussen onderwijs en bedrijven/instellingen?
Ondernemenderwijs kan u helpen met partnerkeuze en inrichting.
Zodra u meerdere samenwerkingen hebt ingericht, is het van belang daar professioneel mee om te gaan. Vanuit de aanzienlijke ervaring van Ondernemenderwijs bieden we daarom trainingen op het gebied van AccountmanagementRelatiemanagement, en Stakeholdermanagement.

[download de flyer]

Wilt u verkennen wat de meerwaarde is van een meer Rijnlandse organisatie? Daarover biedt De Limes een uitgebreid aanbod van sessies en leergangen aan.
[zie de opleidingen van De Limes] 

Actueel

Webinar Ondernemenderwijs

Ondernemenderwijs biedt in oktober een gratis webinar aan waarin we met de deelnemers nagaan welke waarde in regionale samenwerking tussen onderwijs en bedrijven/instellingen gerealiseerd kan worden en hoe je daarmee start.

Belangstelling?